Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции 2010

На третото издание на Националния симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции (15, 16 септември 2010) екипът на Кондера ЕООД представи два доклада:

  • Конзолни рекламни съоръжения с кръгово-цилиндрична форма. Особености и примери за реализацията им. – Димитър Данаилов, Нора Стайкова, Димитър Куманов (Структ 2-Дизайн ЕООД);
  • Подови конструкции с комбинирани стомано-стоманобетонни греди. Една проектна реализация. – Димитър Данаилов, Иван Темелков;

Темите предизвикаха голям интерес и породиха ползотворни дискусии.

Comments Are Closed