За нас

КОНДЕРА” ЕООД е частно дружество, учредено в София през 2006 година. Предмет на дейност на компанията е проектиране на сгради и съоръжения, консултантски услуги, експертни оценки, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки и други дейности, свързани пряко или непряко със строителния отрасъл, допустими от закона, след получаване на необходимия лиценз при нужда. Дружеството е регистрирано за неопределен срок.

Интересите на дружеството са разностранно ориентирани в условията на динамично развиваща се пазарната икономика, но крайната цел е само една – удовлетвореност на клиентите ни. Подходът към нашите клиенти осигурява намирането на най-целесъобразни решения от множеството варианти на всичките алтернативи, а ефективното им прилагане е резултат на успешния диалог и професионалното мислене.

Двигателят на фирмената дейност – екипът на дружеството, притежава сериозен опит в областта на строителното проектиране. Ефективност, бързина и гъвкавост са неговите характерни качества, които го определят като добър и надежден партньор. “КОНДЕРА” EООД дава безупречни решения, напълно съобразени с изискванията на клиентите си в цялостния диапазон от предлаганите услуги. Амбициите на компанията са свързани с многоцелевото си развитие в строителната индустрия като част от съществуващия световен цивилизован материален свят на човешкото общество.