EXIF_IMG

Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции 2010

На третото издание на Националния симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции (15, 16 септември 2010) екипът на Кондера ЕООД представи два доклада: Конзолни рекламни съоръжения с кръгово-цилиндрична форма. Особености и примери за реализацията им. – Димитър Данаилов, Нора Стайкова, Димитър Куманов (Структ 2-Дизайн ЕООД); Подови конструкции с комбинирани стомано-стоманобетонни греди. Една проектна реализация. – […]

Спортно-тренировъчна зала – гр. Бургас

Екипът на Кондера ЕООД посети строителната площадка на Спортно-тренировъчна зала – гр.Бургас.

Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции 2010

На третото издание на Националния симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции (15, 16 септември 2010) екипът на Кондера ЕООД представи два доклада: Конзолни рекламни съоръжения с кръгово-цилиндрична форма. Особености и примери за реализацията им. – Димитър Данаилов, Нора Стайкова, Димитър Куманов (Структ 2-Дизайн ЕООД); Подови конструкции с комбинирани стомано-стоманобетонни греди. Една проектна реализация. – Димитър Данаилов, […]