ЕЛАНА ХАРТ

Цех за производство на пластмасови изделия, с. Болярци, област Пловдив.

Year: 2013

Конструктивна композиция

Рамкова стоманена конструкция с отвор 24 м и система от хоризонтални и вертикални връзки.

Интересни факти

Проектът представлява цялостна оптимизация на вече съществуващ технически проект. След внимателен анализ на проектираната конструкция и технологичните процеси в сградата, беше установено че разходите за строителство и експлоатация могат да бъдат значително намалени.

Извършени дейности

  1. Статичен и динамичен анализ
  2. Оптимизация на технически проект