Изложбен център към Аграрен университет Пловдив

Изложбен център за селскостопанска техника

Year: 2013

Конструктивна композиция

Еднообемна сграда с габарити позволяващи поместването на селскостопанска техника и инвентар с цел нейното презентиране и запознаване с устройството и начина на работата ?.

Интересни факти

За да може да бъде излагана едрогабаритната селскостопанска техника входната врата е с големи размери – 8х4.5 m

Извършени дейности

  1. Главен проектант
  2. Изготвяне на технически проекти по всички части
  3. Изготвяне на производствени чертежи на стоманените елементи
  4. Авторски надзор