Милениум център

Най-многоетажния и висок комплекс в Република България.

Year: 2012, 2013, 2014

Конструктивна композиция

Комплексът се състои се от 3 сгради – хотелска, офисна и жилищна.

Интересни факти

На покрива на офисната част е разположена площадка за кацане и излитане на хеликоптери.

Извършени дейности

  1. Изготвяне на технически проекти за стоманените конструкции
  2. Изготвяне на производствени чертежи на стоманените елементи
  3. Авторски надзор