Многофункционална сграда – ж.к. “Хаджи Димитър”, гр. София

Административна сграда сподземни нива - гаражи и складове

Year: 2009

Конструктивна композиция

Рамкова стоманена конструкция в двете направления на сградата с цел свободно планировъчно решение.

Интересни факти

Комбинираните стомано-стоманобетонови греди водят до икономия на стомана и са предпоставка за високотехнологични решения

Извършени дейности

  1. Статичен и динамичен анализ
  2. Изготвяне на идеен проект