Производствена, складова и административна сграда на Глас-Хим ООД, Пловдив

Широкоплощна сграда за производство на стъклопакети и складиране на стъкла с административна част

Year: 2009

Конструктивна композиция

Рамкова стоманена конструкция със система от връзки, които да осигуряват пространствената неизменяемост.

Интересни факти

Напречните рамки са четирикорабни – 12+12+24+24 m. В средните два кораба се движат мостови кранове на различни нива, което усложни изчислението на конструкцията.

Извършени дейности

  1. Главен проектант
  2. Изготвяне на технически проекти по всички части и производствени чертежи
  3. Авторски надзор