Рекламни пилони БИЛЛА

Рекламни съоражения за магазините БИЛЛА в цялата страна - над 50 броя

Year: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Конструктивна композиция

Конзолни рекламни съоръжения със стоманена надземна и стоманобетонова подземна част

Интересни факти

Основно натоварване за съоръженията е ветровото. Ето защо е направено подробно изследване на статичните и пулсационните компоненти и е оценена възможността за изпадане в резонанс. От първостепенна важност са и деформациите на конструкцията, тъй като ако те са прекалено големи това съзадва неприятни усещания.

Извършени дейности

  1. Статичен и динамичен анализ
  2. Изготвяне на технически проекти и производствени чертежи
  3. Авторски надзор