РСУО Велико търново

Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново

Year: 2013

Конструктивна композиция

Системата се състои от сгради за приемане, сортиране, преработване и последващо компостиране

Интересни факти

Използваната технология е в синхрон с европейските директиви за максимално рециклиране на отпадъците и подходящо третиране на биоразградимите елементи

Извършени дейности

  1. Изготвяне на идеен проект по част Конструктивна