Спортна зала – гр. Бургас

Спортно - тренировъчна мултифункционална сграда

Year: 2009

Конструктивна композиция

Рамкова стоманена конструкция със система от връзки, които да осигуряват пространствената неизменяемост.

Интересни факти

Тази сграда се характеризира с голяма височина, което наложи развиването на допълнителни конструкции които да осигуряват хоризонталните премествания на сградата.

Извършени дейности

  1. Статичен и динамичен анализ
  2. Изготвяне на технически проекти по всички части и производствени чертежи
  3. Авторски надзор