ТОТЕМИ ДЕКАТЛОН

Рекламни съоражения за магазините на DECATHLON в гр. София с габаритни размери 12x3 м и височина 20 м.

Year: 2013

Конструктивна композиция

Съставена е от две части – горна решетъчна конструкция и носещ пълностенен стълб. Върху решетъчната конструкция се монтират рекламните пана и осветлението. Носещият стълб е с форма на правилен многоъгълник с променливо сечение с цял оптимизирне на разхода на стомана.

Интересни факти

Основно натоварване за съоръжението е ветровото. Ето защо е направено подробно изследване на статичните и пулсационните компоненти и е оценена възможността за изпадане в резонанс. От първостепенна важност са и деформациите на конструкцията, тъй като ако те са прекалено големи това съзадва неприятни усещания.

Извършени дейности

  1. Статичен и динамичен анализ
  2. Изготвяне на технически проект и производствени чертежи
  3. Авторски надзор
  4. Строителство на обект “Декатлон Витоша”