Търговски Център АИКО – гр. Бургас

Търговска сграда със складова и административна част

Year: 2009

Конструктивна композиция

Скелетна стоманена конструкция с ламарино-бетонови междуетажни плочи

Интересни факти

Този обект е една от малкото реализации на комбинирани стомано-стоманобетонови греди в България. Това техническо решение спести около 30% от разходите за строителство. Избраната схема на работа на сградата допълнително свали разхода на материали. Късите срокове за строителство наложиха конструкцията да се изпълнява едновременно в 3 отделни завода, като беше истинско предизвикателство за разработката на производствените чертежи. Тази сграда също така е уникална, защото е една от малкото със “зелен” покрив.

Извършени дейности

  1. Главен проектант
  2. Изготвяне на технически проекти по всички части
  3. Изготвяне на производствени чертежи на стоманените елементи
  4. Авторски надзор