Фасада ББР

Укрепване на фасада - паметник на културата за сградата на Българска Банка за Развитие на улица "Дякон Игнатий" 1, гр. София.

Year: 2013

Укрепване на фасада – паметник на културата за сградата на Българска Банка за Развитие на улица “Дякон Игнатий” 1, гр. София.

Конструктивна композиция

Ядра от решетъчни, кулообразни, пространствени структури и стоманени шини за осигуряване на зоните с големи отвори в стената.

Интересни факти

Стоманените кули осигуряват надеждността и проектното положение на фасадата на „Българска банка за развитие” АД, обявена за паметник на културата. Носещата конструкция на сградата ще бъде разрушена и на нейно място се изгражда нова стоманобетонна конструкция. През този период фасадата ще бъде укрепена от стоманената конструкция.

Извършени дейности

  1. Статичен и динамичен анализ
  2. Изготвяне на технически проект и производствени чертежи;
  3. Авторски надзор