Sofia South Ring Mall

Покривна конструкция за Sofia South Ring Mall, "Food court".

Year: 2013

Конструктивна композиция

Пълностенна покривна конструкция с двоен наклон , която предава товарите си върху фермови конструкции с нерегулярна решетка.

Интересни факти

Покривната конструкция на “Food Court” се отличава със своята нестандартност, дело на модерната инженерна мисъл. Изготвянето на работен проект от такъв мащаб  е истинско предизивкателство за младия екип на фирма “Кондера”. Прецизните производствени чертежи са от първостепенна важност за точността на производствения процес, надеждността на стоманената конструкция и последвалия безпроблемен монтаж в предвидените срокове.

Извършени дейности

  1. Изготвяне на производствени чертежи
  2. Авторски надзор
  3. Контрол на производствените процеси в заводите производители