Service главен проектант

Glashim 014

Производствена, складова и административна сграда на Глас-Хим ООД, Пловдив

Широкоплощна сграда за производство на стъклопакети и складиране на стъкла с административна част

22

Изложбен център към Аграрен университет Пловдив

Изложбен център за селскостопанска техника

5

Биогаз инсталации

Инсталации за производство на електрическа и топлоенергия чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции.

preview

БИЛЛА Маркет Плевен – филиал 715 (Централ мол)

Реконструкция и преустройство на част от търговски център “Централ мол” в град Плевен с цел обособяване на магазин Билла

3792833

БИЛЛА Маркет Бургас – филиал 526 (Пиргос)

Реконструкция и преустройство на част от партерния етаж на търговски център “Пиргос стил” в град Бургас с цел обособяване на магазин Билла