Service идеен проект

F_FASADI_IP Model2

Многофункционална сграда – ж.к. “Хаджи Димитър”, гр. София

Административна сграда сподземни нива – гаражи и складове

preview

РСУО Велико търново

Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново